Προδημοσίευση 1ης πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού μας Προγράμματος CLLD LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020)

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ Α.Ε το σχέδιο της 1ης  πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων   του Τοπικού μας Προγράμματος CLLD LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020, Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης)

Σχετικά Αρχεία Για Λήψη

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]