Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση / εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – ΘράκηςΠερίοδος υποβολής: 19/8/2019 – 19/12/2019 (ώρα 13:00)

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]