Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Κάλυψη αναγκών κτιριακών υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠερίοδος υποβολής: 4/11/2019 – 30/4/2020

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]