Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ)-Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης- στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για ιδιωτικά έργα που εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ(LEADER Αλιείας), σας προσκαλούν σε ανοικτή ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνουν στον Πύργο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. Στην ημερίδα θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων που περιλαμβάνει η Προκήρυξη και θα δοθούν οδηγίες για την διαδικασία υποβολής των προτάσεων.

H παρουσία σας θα είναι ιδιαίτερα σημαντική και δημιουργική.

Διονύσιος Μπαλιούκος

Πρόεδρος ΕΔΠ CLLD/LEADER

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

11.00 -11.15  Άφιξη- εγγραφή συμμετεχόντων

11.15-11.25  Καλωσόρισμα συμμετεχόντων/χαιρετισμοί

11.25-11.50  Παρουσίαση των Υποδράσεων της Προκήρυξης

11.50-12.10  Τεχνικά στοιχεία Φακέλου

12.10-12.20  Αλιευτικός Τουρισμός

12.20-13.30 Διευκρινίσεις – ερωτήσεις/συζήτηση

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]