ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2-9-21 στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας στα Κρέστενα , ενημερωτικό σεμινάριο για τους μελετητές των προτάσεων ενταγμένων ιδιωτικών έργων του Τοπικού Προγράμματος.

Το σεμινάριο έγινε σε δύο ομάδες λόγω της τήρησης των υγειονομικών μέτρων προστασίας.

Στο σεμινάριο έγινε  αναλυτική παρουσίαση:

  1. Των διαδικασιών και των βημάτων που πρέπει να τηρηθούν κατά το αίτημα τροποποίησης προϋπολογισμού ενταγμένου έργου, παρουσιάστηκαν πρότυπα-υποδείγματα που πρέπει να συμπληρωθούν, καθώς επίσης και οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν στο ΠΣΚΕ
  2. Των διαδικασιών και των ενεργειών που απαιτούνται κατά τη φάση της αίτησης πληρωμής επενδυτικού σχεδίου, με επισήμανση των συνήθων σφαλμάτων που έχουν παρατηρηθεί από την μέχρι τώρα εξέλιξη. Παρουσιάστηκαν επίσης αναλυτικά τα έντυπα που πρέπει να αναρτηθούν στο ΠΣΚΕ και αυτά που υποβάλλονται έντυπα.
  3. Έγινε μια ανασκόπηση της μέχρι τώρα πορείας του Προγράμματος και συζητήθηκαν θέματα/προβλήματα που έθεσαν οι μελετητές, ώστε να ομαλοποιηθεί περαιτέρω η εξέλιξη του Τοπικού Προγράμματος και η επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμής των επενδυτών.

Όλες οι παρουσιάσεις του σεμιναρίου θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της εταιρείας(www.anol.gr)

Κρέστενα 6-9-21

Για την ΑΝΟΛ ΑΕ

Νίκος Θεοφιλόπουλος

Συντονιστής Τοπικού Προγράμματος

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]