Πρόσκληση για διαβούλευση, Δημαρχείο του Πύργου (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Τρίτη 31-01-23 και ώρα 12.30 μ.μ.στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμασία της πρότασης της Αναπτυξιακής Ολυμπίας (ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ) που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ,-Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπικών κοινοτήτων)» του ΣΣΑ 2023-2027

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο της ανοικτής διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου LEADER στην Π.Ε. Ηλείας για την περίοδο 2023-2027, ενδιαφέρεται για την ενεργοποίηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων της περιοχής οι οποίες θα συμβάλλουν θετικά με τις ιδέες και τις προτάσεις τους στην διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής και καινοτόμου πρότασης που θα υποβληθεί για έγκριση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με βάση τα παραπάνω, και εκτιμώντας την ιδιαίτερη σημασία των προτάσεων και απόψεων σας για το σχεδιαζόμενο Πρόγραμμα,  σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε διαβούλευση που συνδιοργανώνουμε με το δήμο σας στο Δημαρχείο του Πύργου (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Τετάρτη 25-01-23 και ώρα 12.30 μ.μ.

Τρίτη 31/01/2023 και ώρα 12:30μ.μ

Στη συνάντηση θα παρουσιαστούν οι θεματικοί στόχοι του νέου LEADER για την περίοδο 2023-2027, οι επιλέξιμες δράσεις και δικαιούχοι, καθώς επίσης και τα ποσοστά επιχορήγησης ανά κατηγορία πράξεων.

Παράλληλα θα καταγραφούν οι απόψεις και προτάσεις των παρευρισκόμενων φορέων.

Πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ ΑΕ (www. [email protected])

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τα στελέχη της εταιρείας Βασίλη Φάμελο, ή Αναστασία Γκαβού ή Νίκο Θεοφιλόπουλο, στο τηλ. 2625024990

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]