Ανακοίνωση – Διαβούλευση Αλλαγή Ημερομηνίας Τρίτη  31-01-23 ώρα 12.30 μ.μ στο Δημαρχείο Πύργου (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο της ανοικτής διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου LEADER στην Π.Ε. Ηλείας για την περίοδο 2023-2027, ενδιαφέρεται για την ενεργοποίηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων της περιοχής οι οποίες θα συμβάλλουν θετικά με τις ιδέες και τις προτάσεις τους στην διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής και καινοτόμου πρότασης που θα υποβληθεί για έγκριση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στα πλαίσια αυτά απευθύνουμε Ανοικτή Πρόσκληση προς όλους τους παραγωγικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς φορείς της περιοχής να συμβάλλουν δημιουργικά, ώστε να σχεδιάσουμε μαζί ένα καινοτόμο  Πρόγραμμα που θα απαντά στις σύγχρονες ανάγκες και θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων του Νομού. Ένα Πρόγραμμα με δράσεις που με μικρό Προϋπολογισμό, μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη.

Στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ολυμπίας (www.anol.gr) είναι αναρτημένο πληροφοριακό υλικό για τις κατευθύνσεις του νέου Προγράμματος και φόρμα συμμετοχής στη διαβούλευση.

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να μας αποστείλετε μέσω e-mail ([email protected]) τις προτάσεις και τις ιδέες σας.

Εξυπακούεται ότι είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία, όπως και συνάντηση μαζί μας είτε στα γραφεία της Αναπτυξιακής είτε μέσω τηλεδιάσκεψης μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

Παράλληλα σε συνέχεια των προγραμματισμένων συναντήσεων σε όλους τους δήμους του Νομού στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε, θα είμαστε :

Την Τρίτη  31-01-23 ώρα 12.30 μ.μ στο Δημαρχείο Πύργου (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τα στελέχη της εταιρείας Βασίλη Φάμελο, ή Αναστασία Γκαβού ή Νίκο Θεοφιλόπουλο, στο τηλ. 2625024990

Διονύσιος Μπαλιούκος

Πρόεδρος ΔΣ

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]