Λάβετε μέρος στην έρευνα για την Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας

Ο Ερευνητής κος Χρήστος Ζιώγας από το ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ της ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ του ΕΑΠ πραγματοποιεί έρευνα με τίτλο «Διερεύνηση της γνωριμίας του κοινού με την Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας (Δ.Ι.Β.Α.)»

Στα πλαίσια της παραπάνω έρευνας ο κος Ζιώγας έχει αναρτήσει στον κόμβο https://goo.gl/forms/DADSXcIHq2DBqann1 το ερωτηματολόγιο και το οποίο θα ήταν σημαντικό για την έρευνα να το συμπληρώσετε

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]