ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ LEADER N. Ηλείας

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ LEADER N. Ηλείας

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 30-11-10 η υποβολή προτάσεων – φακέλων υποψηφιότητας στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος LEADER+.
Στα Γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε ΟΤΑ υποβλήθηκαν 24 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 8.548.691,36 Ευρώ και Δημόσια Δαπάνη 4.906.009,20 Ευρώ. Σημειώνεται ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός στην παρούσα δύσκολη συγκυρία η υπερκάλυψη του ποσού που είχε προκηρυχθεί που ήταν 7.878.333,33 και 4.637.000,00 Ευρώ αντίστοιχα.
Αναλυτικά οι προτάσεις που υποβλήθηκαν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (βλ Δελτίο Τύπου) .
Ήδη ξεκίνησε η αξιολόγηση που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2,5- 3 μήνες.

Διονύσιος
Μπαλιούκος Πρόεδρος ΔΣ

Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο τύπου

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]