Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Β έκδοση)

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Η δράση αφορά σε κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων και θα υλοποιηθεί από τον Δικαιούχο με τη μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (voucher)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΠερίοδος υποβολής: 4/12/2019 – 29/2/2020

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]