Κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων επαγγελματικών προσόντων ανέργων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ-ΠΑΑ-ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία …

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων για μακροχρόνια ανέργους που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση ή να βελτιώσουν τους όρους πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 21/11/2019 – 21/11/2019

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]