Κατάρτιση απασχολουμένων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ-ΠΑΑ-ΕΠΑΛΘ στην Ημαθία

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης για ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 21/11/2019 – 21/11/2019

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]