Ημερίδα : Η ζωή στους Υγροβιότοπους: Οικοσύστημα Καϊάφα”

Η ΑΝ.ΟΛ Α.Ε, στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Ζωή στους Υγροβιότοπους | Wetland life» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020», διοργανώνει ανοιχτή συζήτηση – ημερίδα καθορισμού αναπτυξιακών προτεραιοτήτων με τίτλο: “Η ζωή στους Υγροβιότοπους: Οικοσύστημα Καϊάφα”. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του δήμου Ζαχάρως στις 10:00

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]