Επιμορφωτικά Εργαστήρια Διατοπικής Συνεργασίας «Ζωή στους Υγροβιότοπους | Wetland life»

Η ΑΝ.ΟΛ Α.Ε, στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «Ζωή στους Υγροβιότοπους | Wetland life» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020», με σκοπό την επιμόρφωση των μελών – συμμετεχόντων του άτυπου τοπικού δικτύου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020», κάτι που αποτελεί σημαντικό παράγοντα τόσο για την βελτίωση των γνώσεων των συμμετεχόντων όσο και για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας, διοργανώνει επιμορφωτικά εργαστήρια την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 με θεματικές:

  • Ανασύσταση και Αποκατάσταση Υγροβιότοπων
  • Social media- Digital Marketing και Υγροβιότοποι
  • Χρηματοοικονομικά εργαλεία και Leader

Η επιμορφωτική αυτή δράση θα πραγματοποιηθεί στη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του δήμου Ζαχάρως στις 12:30.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]