ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης, στύλων και συστήματος QR Code Info, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενέργειας «σήμανση με πινακίδες ερμηνείας» του σχεδίου διακρατικής συνεργασίας «Ζωή στους Υγροβιότοπους» του  Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]