ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α της χρήσης 2013

κατεβάστε εδώ τον ισολογισμό σε pdf

Επίσης η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑE Ο.Τ.Α. καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.), την 26η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 οο π. μ. στα γραφεία της εταιρίας στα Κρέστενα – Ηλείας
Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση pdf

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]