Α.Σ. : “ΠΑΣΙΘΕΑ” – Νέα Πρόσκληση για συμμετοχή ωφελουμένων.

προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για να συμμετάσχουν στην εν λόγω πράξη. Ειδικότερα : Περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου : Δήμος Ανδρίτσαινας Κρεστένων, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, Δήμος Ζαχάρως, Ομάδα στόχος της Πράξης : ‘Ανεργοι, Νέοι Επιστήμονες, Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ , Αριθμός ωφελούμενων : 80, Αριθμός κενών θέσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης:4, Χρονική Διάρκεια Πρόσκλησης : Από 13/6/2014 έως 23/6/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας και τους Δήμους Ανδρίτσαινας Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως και απο την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ολυμπίας (www.anol.gr) και της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (www.aspasithea.gr). Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας και τους Δήμους Ανδρίτσαινας Κρεστένων, Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη : “Ολυμπιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση –ΠΑΣΙΘΕΑ” στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο :”Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για την αναζωογώνηση των αγροτικών της Ολυμπίας –ΠΑΣΙΘΕΑ”

Κατεβάστε εδώ την Αίτηση

 

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]