ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΟΛ ΑΕ

Κρέστενα 19/8/20

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18-8-2020 και ώρα 12.00 π.μ. στην αίθουσα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Κρέστενα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση(ΓΣ) των μετόχων της εταιρείας Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ). Τα θέματα που συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019.
 3. Απαλλαγή των Ελεγκτών της από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2019.
 4. Διάθεση κερδών της χρήσης 2019
 5.  Εκλογή Ελεγκτών της εταιρίας, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής τους.
 6. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος για την Εταιρία.

Στη Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και πνεύμα συνεργασίας, παραβρέθηκαν:

–  Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Διονύσιος Μπαλιούκος, δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, εκπρόσωπος του δήμου και της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και εκ μέρους των υπόλοιπων μετόχων:

 • Ο κ. Ανδρέας Μαρίνος, δήμαρχος Πηνειού, ως εκπρόσωπος του δήμου
 • Ο κ. Τάκης Αντωνακόπουλος, δήμαρχος Πύργου, ως εκπρόσωπος του δήμου
 • Ο κ. Πέτρος Γιαννακόπουλος, δημοτικός σύμβουλος, εκπρόσωπος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας
 • ο κ. Παναγιώτης Φλέσσας, Αντιδήμαρχος, εκπρόσωπος δήμου Αρχαίας Ολυμπίας,
 • ο κ. Γιάννης Δάγκαρης, Αντιδήμαρχος, εκπρόσωπος του δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων
 • ο κ. Ιωάννης Μπαλαδήμας, εκπρόσωπος δήμου Ζαχάρως
 • ο κ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος, αντιδήμαρχος, εκπρόσωπος δήμου Ηλιδας
 • ο κ. Κων/νος Διαμαντόπουλος, εκ μέρους της Ε.Σ. ΗΛΕΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε.Σ.Α.Ε.

καθώς και στελέχη της εταιρείας.

Κατά τη Συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ορίσθηκαν οι νέοι ελεγκτές της εταιρείας.

Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση των μετόχων για τα Προγράμματα που υλοποιεί η εταιρεία.

 1. Για το CLLD/LEADER αναφέρθηκε από τον Δ/ντή κ. Νίκο Θεοφιλόπουλο ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης των Προτάσεων ιδιωτικών έργων, όπου εντάχθηκαν έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 8 εκ. ευρώ, εφόσον εξασφαλίσθηκε και πρόσθετη πίστωση 4,8 εκ. ευρώ. Αναμένεται άμεσα η έκδοση της Απόφασης Ένταξης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σημειώνεται ότι από τους πρόσθετους πόρους (υπερδέσμευσης) που εγκρίθηκαν στο Πρόγραμμα, ποσό 2,5 εκ. ευρώ περίπου χορηγήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την χρηματοδότηση επενδύσεων μεταποίησης και τα υπόλοιπα από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ήδη εντάσσονται 58 από τις 63 εγκεκριμένες προτάσεις και επιδιώκεται μέχρι το τέλος του έτους να ενταχθούν και οι υπόλοιπες 5 επενδύσεις.

Ο πρόεδρος και οι μέτοχοι ευχαρίστησαν ιδιαίτερα όσους βοήθησαν στο καλό αυτό αποτέλεσμα(Πολιτική Ηγεσία και στελέχη Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιφερειάρχη, βουλευτές, Περιφερειακούς Συμβούλους του Νομού, κλπ). Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην άψογη συνεργασία με την Περιφέρεια και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, στην οποία οφείλεται η ταχεία και άρτια ολοκλήρωση όλων των πολύπλοκων διαδικασιών του Προγράμματος μέχρι τώρα.

 1. Επιπλέον έχουν ενταχθεί 22 έργα δημόσιου χαρακτήρα συνολικής δημόσιας δαπάνης 3 εκ ευρώ, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης και έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές σε κάποια από αυτά
 2. Επίσης αναφέρθηκε ότι έχει προκηρυχθεί το σκέλος των έργων δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος LEADER Αλιείας με καταληκτική ημερομηνία τον Σεπτέμβριο και στον επόμενο μήνα αναμένεται η δημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης για ιδιωτικά έργα του ίδιου Προγράμματος που αφορά σε παράκτιες περιοχές του Νομού. Ήδη οι δήμοι προετοιμάζουν προτάσεις για την υποβολή τους στα πλαίσια της προκήρυξης των έργων δημόσιου χαρακτήρα
 3. Από τους δήμους- μετόχους εκφράστηκε η έντονη βούληση για την αξιοποίηση της εταιρείας στην τεχνική υποστήριξη των δήμων με την διερεύνηση μετατροπής της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, δεδομένου του μεγάλου ελλείμματος των Τεχνικών Υπηρεσιών των δήμων λόγω έλλειψης προσωπικού.

Αποφασίσθηκε να μελετηθεί το θέμα και να γίνει εισήγηση σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εντός του Σεπτεμβρίου.

 1. Τέλος ο Πρόεδρος του ΔΣ αναφέρθηκε στο αίτημα του δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης για την αγορά μετοχών και τη συμμετοχή του στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας και λήφθηκε η πολιτική απόφαση για την αποδοχή αυτής της πρότασης η οποία θα υλοποιηθεί σε συνδυασμό με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο άμεσο προσεχές διάστημα

 Από την πλευρά τους οι μέτοχοι, αφού συνεχάρησαν την διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας για την επιτυχή πορεία της μέχρι τώρα, κάλεσαν το ΔΣ και τα στελέχη να συνεχίσουν στην ίδια κατεύθυνση, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της αποτελεσματικής υλοποίησης των Προγραμμάτων, η εξασφάλιση πόρων για την περιοχή που τόσο έχει ανάγκη και η συστηματοποίηση της τεχνικής υποστήριξης των δήμων-μετόχων

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]