ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δημοσίευση 2η Προκήρυξης Ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER Ηλείας – Ολυμπίας

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ολυμπίας στα Κρέστενα(www.anol.gr),  η 2η Προκήρυξη των ιδιωτικών έργων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ηλείας-Ολυμπίας.

Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

  1. Μονάδες Μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και λοιπές βιοτεχνίες και  βιομηχανίες
  2. Τουριστικές επενδύσεις(καταλύματα, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, εστιατόρια, καφενεία κλπ)
  3. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και του εμπορίου

Χρηματοδοτούνται ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή Νομικά πρόσωπα

Προτεραιότητες του Προγράμματος αποτελούν η αναβάθμιση του τομέα της αγροδιατροφής και η σύνδεσή του με τον τουρισμό, καθώς και η ανάπτυξη των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού.

Αναλυτικά οι προκηρυσσόμενες υποδράσεις φαίνονται στον πίνακα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
19.2.2  Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους19.2.2.3Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.              300.000,00
19.2.2.4Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής              100.000,00
19.2.2.5Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.              100.000,00
19.2.3Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη /  βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής19.2.3.1Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.              500.000,00
19.2.3.3Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.              500.000,00
 ΣΥΝΟΛΟ             1.500.000,00

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προκηρύχθηκε ανέρχεται σε 1,5 εκ. ευρώ  σε όρους δημόσιας δαπάνης.

Το ποσοστό επιχορήγησης, ανάλογα με το είδος της επένδυσης, κυμαίνεται από 50%-70%. Το ανώτατο ύψος επένδυσης ανέρχεται σε 400.000 Ευρω

Η περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος είναι όλη η περιοχή του Νομού Ηλείας πλην των εντός Σχεδίου περιοχών της πόλης του Πύργου και της πόλης της Αμαλιάδας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις από 7-7-23 έως 29-9-2023. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι:

  • Από τα Γραφεία της ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ στα Κρέστενα(Περιφερειακή οδός)
  • Από την ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ ΑΕ www.anol.gr,  την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr.
  • Από τα τηλέφωνα της ΑΝΟΛ ΑΕ 2625024990 και 2625024991.

Κρέστενα 5-7-2023

Για την ΑΝΟΛ ΑΕ

Μπαλιούκος Διονύσιος

Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ LEADER

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]