ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ – ΑΝΟΛ ΑΕ, ύστερα από την Αρ. 1/Πρ.2/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση παροχής υπηρεσιών (εργου)…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Α.Σ. : “ΠΑΣΙΘΕΑ” – Πρόσκληση για συμμετοχή ωφελουμένων

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη : “Ολυμπιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση –ΠΑΣΙΘΕΑ” στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο :”Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για την αναζωογώνηση των αγροτικών της Ολυμπίας –ΠΑΣΙΘΕΑ” προσκαλεί τους/τις…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑ.Σ. : “ΠΑΣΙΘΕΑ” – Πρόσκληση για συμμετοχή ωφελουμένων