Α.Σ. : “ΠΑΣΙΘΕΑ” – Πρόσκληση για συμμετοχή ωφελουμένων

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη : “Ολυμπιακή Σύμπραξη για την Απασχόληση –ΠΑΣΙΘΕΑ” στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο :”Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για την αναζωογώνηση των αγροτικών της Ολυμπίας –ΠΑΣΙΘΕΑ” προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για να συμμετάσχουν στην εν λόγω πράξη. Ειδικότερα : Περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου : Δήμος Ανδρίτσαινας Κρεστένων, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, Δήμος Ζαχάρως, Ομάδα στόχος της Πράξης : ‘Ανεργοι, Νέοι Επιστήμονες, Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ , Αριθμός ωφελούμενων : 80, Χρονική Διάρκεια Πρόσκλησης : Από 23/10/2013 έως 31/12/2013

Περισσότερα στο website www.aspasithea.gr

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]