Ανακοίνωση τελικών πινάκων κατάταξης της 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Έργων

H Αναπτυξιακή Ολυμπίας ανακοινώνει, μετά την Απόφαση 2/19 της ΕΔΠ και την ΑΠ 4506/21-6-19 έγκριση Υπερδέσμευσης ποσού 1,01 Εκ. Ευρώ από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πορων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον τελικό πίνακα κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ηλείας-Ολυμπίας δημόσιου ενδιαφέροντος.
Σημειώνεται ότι με την έγκριση του επιπλέον ποσού από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνεται η δυνατότητα ένταξης στο Πρόγραμμα όλων των προτάσεων που είχαν εγκριθεί στα πλαίσια της αξιολόγησης και συνεπώς εντάσσονται 22 έργα δήμων και άλλων φορέων με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή.
Ο πίνακας θα διαβιβασθεί στην Διαχειριστική Αρχή της Περιφ. Δυτικής Ελλάδας και θα ακολουθήσει η απόφαση ένταξης για την έναρξη των εργων.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι έχει προκηρυχθεί η 1η Προκήρυξη για ιδιωτικά εργα του LEADER με τελευταία προθεσμία 2 Σεπτεμβρίου 2019.
Ο τελικός πίνακας κατάταξης φαίνεται παρακάτω.
Όπως είναι γνωστό, στην προκήρυξη αυτή είχε υπάρξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από δήμους και άλλους φορείς του Νομού, αφού υποβλήθηκαν 31 προτάσεις που υπερκάλυψαν πάνω από 2,5 φορές τον Προυπολογισμό που είχε προκηρυχθεί.

Κρέστενα 03.07.2019

Για την ΑΝΟΛ ΑΕ
Μπαλιούκος Διονύσιος
Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ LEADER

 

Σχετικά Αρχεία Για Λήψη

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]