Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας 1ης Προκήρυξης Τ.Π. CLLD/LEADER

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι με απόφαση της ΕΔΠ LEADER, πραγματοποιήθηκε η 1η τροποποίηση (172/13-6-19) της 1ης πρόσκλησης ιδιωτικών παρεμβάσεων (67/26-3-2019) του Τ.Π. LEADER CLLD/ και παρατείνεται η τελευταία ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Ηλείας-Ολυμπίας έως την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019.και ώρα 15.00.

Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ – ΑΝΟΛ Α.Ε: εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερολογιακών ημερών μετά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης και ώρα 14:00.

Όλο το κείμενο της τροποποίησης της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ Α.Ε : www.anol.gr

Διονύσιος Μπαλιούκος
Πρόεδρος ΕΔΠ CLLD/LEADER

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

 

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]