Υποστηρικτικές δράσεις για το έργο Σύζευξις ΙΙ [ΠΡ_46]

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Υποστηρικτικά έργα για την υλοποίηση του ενιαίου δικτύου “Σύζευξις II”, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση, οργάνωση, δομή, παρακολούθηση και έλεγχο της λειτουργίας του, καθώς και tη δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 21/10/2019 – 30/11/2019

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]