ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ CLLD LEADER

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ) γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι μετά την έγκριση από την  ΕΔΠ CLLD/LEADER και την έγκριση μεταφοράς πόρων μεταξύ υποδράσεων  από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας(www.anol.gr), ο οριστικός πίνακας κατάταξης των ιδιωτικών έργων της 1ης Προκήρυξης(67/2019) του Τοπικού Προγράμματος με την τελευταία τροποποίηση

Κρέστενα 21-1-2021

Για την ΑΝΟΛ ΑΕ

Μπαλιούκος Διονύσιος

Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ LEADER

Σχετικά Αρχεία Για Λήψη

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]