Συναντήσεις Δικτύωσης «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία»

Το Σχέδιο Διατοπικής συνεργασίας με θέμα «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ» υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο οποίο καλούνται να λάβουν μέρος, να αναπτύξουν τις απόψεις τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους, αλιείς και εκπρόσωποι αλιευτικών καταφυγίων, με σκοπό την  ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον οι οποίοι σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές.

Σκοπός του η δικτύωση και  συνεργασία μεταξύ ερευνητικών και τοπικών φορέων ώστε να δημιουργηθούν ομάδες κοινωνικού διαλόγου σχετικές με το θέμα. Για το λόγο αυτό έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις για τη Δευτέρα 18/09/2023 στις 18.00 στο Παλούκι και στις 20.00 στη Κυλλήνη με μέλη των συλλόγων  αλιέων

Οι ειδικοί στόχοι του σχεδίου είναι:

• Η δικτύωση και συνεργασία μεταξύ ερευνητικών και τοπικών φορέων ώστε να δημιουργηθούν ομάδες κοινωνικού διαλόγου σχετικές με το θέμα.

• Η ανάδειξη των επιπτώσεων της θαλάσσιας μόλυνσης και της κλιματικής αλλαγής στην κοινωνική και οικονομική ζωή των περιοχών παρέμβασης.

• Η προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας για τους αλιείς και τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών μέσω της ευαισθητοποίησης – ενεργοποίησης για τη δημιουργία «πράσινων επαγγελμάτων».

• Η ενεργοποίηση των αλιέων να συμμετέχουν σε δράσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων του θαλάσσιου περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιούνται επαγγελματικά κ.ά.

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020» και τα συμπεράσματα των συζητήσεων με τους αλιείς θα καταγραφούν σε απολογιστικές εκθέσεις από τις οποίες θα αντληθεί υλικό για τη συγγραφή ενός Οδηγού για την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]