ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την δημιουργία και προμήθεια εντυπου υλικού προβολής, οι προδιαγραφές του οποίου περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

1. Έντυπο τρίπτυχο διαστάσεων 23 Χ 55 εκ. από οικολογικό χαρτί βάρους 300-350 γρ.
Το έντυπο θα έχει τετραχρωμία και θα παραχθεί σε 6000 τεμάχια.
Το προεκτιμώμενο κόστος για προμήθεια, σχεδιασμό και εκτύπωση ανέρχεται σε 1200,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ
2. Αφίσα διαστάσεων 50 Χ 70 εκ. από χαρτί velvet βαρους 150 γρ. σε τετραχρωμία.
Η αφίσα θα παραχθεί σε 500 τεμάχια
Το προεκτιμώμενο κόστος για προμήθεια, σχεδιασμό και εκτύπωση ανέρχεται σε 400,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ
3. Αφίσα διαστάσεων 35Χ 50 εκ. από χαρτί velvet βαρους 150 γρ. σε τετραχρωμία.
Η αφίσα θα παραχθεί σε 50 τεμάχια
Το προεκτιμώμενο κόστος για προμήθεια, σχεδιασμό και εκτύπωση ανέρχεται σε 120,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ
4. Ψηφιακό αυτοκόλλητο έγχρωμο επιφ. 2 τετρ. μέτρων περίπου με σήματα και λογότυπα του Προγράμματος και της ΟΤΔ που θα τοποθετηθεί σε ενημερωτική πινακίδα της ΟΤΔ και πρέπει να διαθέτει αντοχή για έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες (στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου (UV) και μεγάλη αντοχή στα γδαρσίματα και στη σκόνη). Πρέπει να αναφέρεται η διάρκεια εγγύησης αντοχής Το προεκτιμώμενο κόστος για προμήθεια, σχεδιασμό και εκτύπωση ανέρχεται σε 100,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Για τα παραπάνω πρέπει να προσκομισθεί και δείγμα χαρτιού.
Η οικονομική προσφορά θα γίνει σε ευρώ ανά είδος εντύπου.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη προσφορά.
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δικαιούται να μεταβάλει τις ποσότητες ανά είδος προμήθειας, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό κόστος της προσφοράς του αναδόχου.

Κατεβάστε εδώ την αναλυτική προκήρυξη (pdf)

 

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]