ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημόσιας Διαβούλευσης στο Επιμελητήριο Ηλείας

Στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμασία της πρότασης της Ηλείας που θα υποβληθεί για ένταξη στο Πρόγραμμα LEADER/CLLD του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,

σας προσκαλούμε σε ανοικτή ενημερωτική συνάντηση στο Επιμελητήριο Ηλείας (2ος όροφος) την Τετάρτη 18 Μάιου και ώρα 12.00 μ.μ.
Στην συνάντηση θα γίνει ενημέρωση για τα βασικά σημεία και τις επιλέξιμες Δράσεις του Προγράμματος, την περιοχή παρέμβασης και τους όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι προτάσεις των φορέων, των επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων επενδυτών για το Πρόγραμμα.
Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να συμμετάσχετε στην συνάντηση και να συμβάλλετε στην επιτυχία της.

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε

Νικολούτσος Κων/νος, Μπαλιούκος Διονύσιος

 

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]