ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημόσιας Διαβούλευσης στο ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ

Στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμα-σία της πρότασης της Ηλείας που θα υποβληθεί για ένταξη στo Πρόγ-ραμμα LEADER/CLLD του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020,
σας προσκαλούμε σε ανοικτή ενημερωτική συνάντηση στο ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ (Αμαλιάδα- Λαζαρακειο Δημοτικό Μέγαρο) την Παρασκευή 27-5-2016 και ώρα 19:00
Στην ημερίδα θα γίνει ενημέρωση για τα βασικά σημεία και τις επιλέξιμες Δράσεις του Προγράμματος, την περιοχή παρέμβασης και τους όρους και προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι προτάσεις των δήμων, των φορέων και των ενδιαφερομένων ιδιωτών για το Πρόγραμμα.
Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα και να συμβάλλετε στην επιτυχία της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε

Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, Μπαλιούκος Διονύσιος

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]