Οριστικοποίηση πίνακα κατάταξης υποψήφιων προτάσεων στα πλαίσια της 4ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER

Οριστικοποίηση πίνακα κατάταξης υποψήφιων προτάσεων στα πλαίσια της 4ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 7/12-11-2015 απόφασή της, ανακοινώνει, μετά τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων, τους τελικού πίνακες κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία η 28 Απριλίου 2015).

Δείτε εδώ την Απόφαση της ΕΔΠ LEADER και του τελικούς πίνακες κατάταξης

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]