ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.).

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους ότι έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία 28-4-15).
Ολοι οι πίνακες των επενδύσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ ΑΕ (www.anol.gr) και στα Γραφεία της εταιρείας.
Η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργων είναι η 31-12-15
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι η 11-11-15
ΚΡΕΣΤΕΝΑ 26-10-15
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα τις αξιολόγησης αναλυτικά (pdf)

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]