Οριστικοποίηση πίνακα κατάταξης υποψήφιων προτάσεων στα πλαίσια της 3ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 3/14-5-2014 απόφασή της, ανακοινώνει, μετά τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων, τους τελικού πίνακες κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία η 29 Οκτωβρίου 2013).

Δείτε εδώ την Απόφαση της ΕΔΠ LEADER και του τελικούς πίνακες κατάταξης

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]