Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς στην ΠΕ Αρκαδίας

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις αναβάθμισης και αποκατάστασης χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, χώρων προβολής πολιτιστικού /φυσικού αποθέματος, ενίσχυσης της λειτουργικότητάς, της προσβασιμότητας και της μεταξύ τους διασύνδεσης, δράσεις δικτύωσης και σύνδεσής τους με τον τουρισμό, δράσεις προβολής των πόρων συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ΤΠΕ, για δράσεις σύγχρονου πολιτισμού, πράσινες υποδομές, δράσεις δικτύωσης πολιτιστικών φορέων στο πλαίσιο ενιαίας προβολής του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, τουριστική προβολή.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΠελοποννήσουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠερίοδος υποβολής: 24/12/2018 – 27/9/2019

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]