Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα συλλογής, διανομής, επεξεργασίας και διαχείρισης πόσιμου νερού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 1/10/2019 – 31/12/2019

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]