Διευκρινήσεις διαδικασίας αξιολόγησης σε περίπτωση αναντιστοιχίας της ένδειξης υποχρέωσης επισύναψης μεταξύ της ηλεκτρονική αίτησης στήριξης (ΟΠΣΑΑ) και του επισυναπτόμενου αρχείου 2 «Οδηγός Διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης»

Κατά την διαδικασία υποβολής προτάσεων, και σε σχέση με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, σε περίπτωση αναντιστοιχίας της ένδειξης υποχρέωσης επισύναψης μεταξύ της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΑΑ και των οδηγιών που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο Νο 2 «Οδηγός Διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης» στο κεφ.4 «Αναλυτική παρουσίαση υπο-δράσεων παρούσας προκήρυξης», το απαιτούμενο κατά περίπτωση αρχείο-δικαιολογητικό δύναται να συμπεριληφθεί μόνο στο φυσικό φάκελο ασχέτως της ένδειξης υποχρέωσης επισύναψης ή όχι.
Στην περίπτωση ένδειξης στο ΟΠΣΑΑ «υποχρέωση επισύναψης» προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία οριστικοποίησης της αίτησης μπορεί να επισυναφθεί αρχείο pdf που να αναφέρει ότι το απαιτούμενο αρχείο θα αποσταλεί με το φυσικό φάκελο σύμφωνα με το υπ.αριθμ πρωτ. 216/27-8-18 έγγραφο διευκρινήσεων της ΟΤΔ.

Κατεβάστε το αρχείο της διεύρυνσης εδώ

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]