ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τ.Π. CLLD/LEADER

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι με απόφαση της ΕΔΠ LEADER, παρατείνεται η τελευταία ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ηλείας-Ολυμπίας έως την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 και έντυπης υποβολής της αίτησης με τα συνημμένα της έως την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018
Δείτε εδώ την πρόσκληση αναλυτικά

Κατεβάστε εδώ όλα τα αρχεία της προκήρυξης (zip)

Κατεβάστε εδώ το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της πρόσκλησης (παράταση) (pdf)

Κατεβάστε εδώ :
Την Παρουσίαση με τις ΔΡΑΣΕΙΣ της 1ης Προκήρυξης (pdf)
Την Παρουσίαση με τις Οδηγίες Υποβολής αίτησης (pdf)
Την Παρουσίαση με τα Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου Δημόσιας Σύμβασης(pdf)

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]