ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ CLLD/LEADER ΕΠΑλΘ(LEADER Αλιείας).

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 1-12-21 η κατάθεση των προτάσεων  στα πλαίσια της Πρόσκλησης της Αναπτυξιακής Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER ΕΠΑλΘ(LEADER Αλιείας).

Η πρόσκληση κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη δεδομένου ότι κατατέθηκαν συνολικά 14 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 3,62 εκ ευρώ και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 1,84 εκ ευρώ. Σημειώνεται ότι υπερκαλύφθηκε 2 φορές περίπου το προκηρυσσόμενο ποσό που ανήλθε σε 931.232,00€.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι :              

  • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, και
  • μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται από 50% έως 80%.

Η περιοχή παρέμβασης υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνει συγκεκριμένες Τοπικές Κοινότητες των Δήμων Ανδραβίδας  Κυλλήνης, Πηνειού, Ήλιδας, Πύργου, Ζαχάρως, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας Κρεστένων.

Στο επόμενο διάστημα θα γίνει η αξιολόγηση των προτάσεων ώστε να επιλεγούν οι επιτυχούσες προτάσεις και να ολοκληρωθούν τα έργα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας(2023).

Με δεδομένο ότι προβλέπεται και υπερδέσμευση, εκτιμάται ότι θα ενταχθεί το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων που θα επιλεγούν.

Κρεστενα 3-12-21

                                                                Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ

                                                                                        Μπαλιούκος Διονύσιος

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]