Απόφαση ένταξης των ιδιωτικών έργων της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ηλείας

Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020» της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α υπομέτρου 19.2_CLLD έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Σχετικά Αρχεία Για Λήψη

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]