Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας 1ης Πρόσκλησης Τ.Π. CLLD | LEADER

Κρέστενα 28.08.19

Α.Π.: 261

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι με απόφαση της ΕΔΠ LEADER, πραγματοποιήθηκε η 3η τροποποίηση (258/26-8-19) της 1ης πρόσκλησης ιδιωτικών παρεμβάσεων (67/26-3-2019) του Τ.Π. LEADER CLLD/ και  παρατείνεται η τελευταία ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Ηλείας-Ολυμπίας έως την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ – ΑΝΟΛ Α.Ε: εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερολογιακών  ημερών μετά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης και ώρα 14:00.

Όλο το κείμενο της τροποποίησης της  πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ Α.Ε : www.anol.gr

 

Διονύσιος Μπαλιούκος

Πρόεδρος ΕΔΠ CLLD/LEADER

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]