Ανακοίνωση Έκδοσης Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων Δημοσίου Χαρακτήρα CLLD | LEADER

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι υπογράφηκαν οι αποφάσεις ένταξης των 22 Πράξεων Δημοσίου χαρακτήρα που  εγκρίθηκαν από την ΑΝΟΛ Α.Ε για χρηματοδότηση από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER.

Θα ακολουθήσει εντός των ημερών γραπτή ενημέρωση προς τους δικαιούχους για την διαδικασία υπογραφής σύμβασης υλοποίησης.

 

  Κρέστενα 28.08.19

Για την ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.

Μπαλιούκος Διονύσιος

Πρόεδρος Δ.Σ. & Ε.Δ.Π. LEADER

 

 

Σχετικά Αρχεία Για Λήψη

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]