2η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Ενέργειες που απαιτούνται για την 2η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, με βάση τα οριζόμενα στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ και τις σχετικές κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠερίοδος υποβολής: 31/5/2019 – 31/12/2019

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]