ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ν. ΗΛΕΙΑΣ 2007-2015

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ν. ΗΛΕΙΑΣ 2007-2015

Το τοπικό πρόγραμμα LEADER για τον Ν.Ηλείας εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2009. Ανέρχεται σε συνολικό προϋπολογισμό 10.364.333,33 ευρώ και ποσού δημόσιας δαπάνης 7.000.000,00 ευρώ
Τον Ιούνιο 2010 υπογράφηκε η σύμβαση υλοποίησης μεταξύ της Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε. ΟΤΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι Βασικοί Στρατηγικοί Στόχοι του Τοπικού Προγράμματος LEADER διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Βελτίωση του Αγροτικού Εισοδήματος
  • Ενίσχυση του Τουριστικού Τομέα
  • Προώθηση της Επιχειρηματικότητας
  • Προστασία και Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος
  • Ανασυγκρότηση των Πυρόπληκτων και Σεισμόπληκτων Περιοχών

Η προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων από τους υποψήφιους επενδυτές αναμένεται να δημοσιευθεί περίπου σε δύο μήνες από σήμερα (15-6-2010) .
Η προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων θα είναι τουλάχιστον 60 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλον φάκελο υποψηφιότητας, υπόδειγμα του οποίου θα διανέμεται από την Ομάδα και θα έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της εταιρείας.

διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]