Ημερομηνία Έναρξης: 01 Ιανουαρίου 2002
Ημερομηνία Λήξης: 30 Ιουνίου 2009


ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Τ.Δ. ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ :
• (ΔΡΑΣΗ 1.1.1)(ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
• (ΔΡΑΣΗ 1.1.2)ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Π LEADER+)
• (ΔΡΑΣΗ 1.1.3)ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ
• (ΔΡΑΣΗ 1.1.4) ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Προύπολογισμός Έργου

Συνολικός Προϋπολογισμός : 1.390.891,67€
Δημόσια Δαπάνη : 1.383.228,27 €