Ημερομηνία Έναρξης: 01 Ιανουαρίου 2002
Ημερομηνία Λήξης: 30 Ιουνίου 2009

Στον τομέα της προστασίας , ανάδειξης και αξιοποίησης , του φυσικού περιβάλλοντος υλοποιήθηκαν 5 επενδυτικά σχέδια.

→ τα τρία έργα αφορούν την διαμόρφωση & συντήρηση υφιστάμενων μονοπατιών ,

→ ένα αφορά την αποκατάσταση περιοχών περιβαλλοντικής υποβάθμισης

→και ένα την δημιουργία χώρου δασικής αναψυχής και διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Προύπολογισμός Έργου

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 163936,5

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 163936,5