Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση μέτρων ενημέρωσης που συνδέονται με την Πολιτική της Συνοχής από την Ευρωπαική …

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG Regio) της Ευρωπαικής Επιτροπής εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση μέτρων ενημέρωσης που συνδέονται με την πολιτική της συνοχής.

Είδος: Ανακοίνωση

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]