ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ σε ετήσια γενική συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στα γραφεία της εταιρείας στην Κρέστενα Ν. Ηλείας.

 

 

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]