ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για υποβολή αιτήσεων για σύναψη  Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού  προγράμματος  CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΠΑΛΥΘ 2021-2027

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  (ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ):

Ανακοινώνει ότι

στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.anol.gr) έχει αναρτηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Συμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με  Έναν/μία (1) Μηχανικό ΤΕ  στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.

Η τελική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 26-2-24 και ώρα 14:30

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε. (www.anol.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Πληροφορίες : τηλ. 2625024990, κα Κυριακοπούλου ή κα Γκαβού

                                                                      Κρέστενα, 5-2-24

                                                     Για την Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Μπαλιούκος Διονύσιος

Πρόεδρος Δ.Σ. και ΕΔΠ

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]