(Προδημοσίευση) 1η Πρόσκληση Προτάσεων Ιδιωτικών Έργων CLLD-LEADER

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α ανακοινώνει την προδημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης για το ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα). Η προδημοσίευση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των δυνητικών δικαιούχων. Η προδημοσίευση γίνεται μετά την έγκριση του σχεδίου της πρόσκλησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και την εξασφάλιση της Σύμφωνης Γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ η οριστική πρόσκληση αναμένεται να ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα, αμέσως μετά την εισαγωγή της στο ηλεκτρονικό σύστημα και την τελική κοινοποίησή της στην Ε.Ε.
Η δημοσίευση της οριστικής Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα αναρτηθεί εντός περίπου 20 ημερών στο site της ΑΝΟΛ Α.Ε: www.anol.gr του ΠΑΑ: http://agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ: www.espa.gr.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΑΝΟΛ Α.Ε στην Κρέστενα Ηλείας στο τηλ.2625024990.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΔΠ
ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Κατεβάστε εδώ
Την πρόσκληση (pdf)
Τον Πίνακας των προκηρυσσόμενων υποδράσεων (pdf)
Τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Excel)
Τους ΜΗ επιλέξιμους ΚΑΔ (Excel)

Εναλλακτικά κατεβάστε όλα τα αρχεία σε μορφή ‘rar’

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]