Παρουσίαση της ομάδας δράσης

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΣ : (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ : Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) άρθρου 291 παρ. 1β Π.Δ. 410/95(ΔΚΚ)

ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ : ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ
Τ.Κ.: 27055
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2625024990-2625024289
FAX: 2625024991
E-mail: [email protected]
Website: www.anol.gr

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΑΝ.ΟΛ.) Α.Ε είναι Ανώνυμη εταιρεία φορέων σύμφωνα με το άρθρο 291 παρ.1(β) του ΠΔ 410/95 (ΔΚΚ)

Η εταιρία συστάθηκε το 1997 με την Απόφαση 1140/1-4-97 του Νομάρχη Ηλείας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5465/28-7-1997.

Εδρα της εταιρίας είναι τα Κρέστενα του δήμου Σκιλλούντος
Κύριοι σκοποί της εταιρείας είναι η προώθηση της ανάπτυξης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και γενικότερα του Νομού και η τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των φορέων του Νομού για την αξιοποίηση των τοπικών πόρων
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΑΝ.ΟΛ.) Α.Ε είναι Ανώνυμη εταιρεία φορέων σύμφωνα με το άρθρο 291 παρ.1(β) του ΠΔ 410/95 (ΔΚΚ)

Η εταιρία συστάθηκε το 1997 με την Απόφαση 1140/1-4-97 του Νομάρχη Ηλείας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5465/28-7-1997.

Εδρα της εταιρίας είναι τα Κρέστενα του δήμου Σκιλλούντος
Κύριοι σκοποί της εταιρείας είναι η προώθηση της ανάπτυξης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και γενικότερα του Νομού και η τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των φορέων του Νομού για την αξιοποίηση των τοπικών πόρων