ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Συμβάσης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  (ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ):

Ανακοινώνει ότι

Η τελική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Συμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με  Έναν/μία (1) Μηχανικό ΤΕ  στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, παρατείνεται μέχρι την  Δευτέρα 11-3-24 και ώρα 14:30

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε. (www.anol.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Πληροφορίες : τηλ. 2625024990, κα Κυριακοπούλου ή κα Γκαβού

                                                                     Κρέστενα, 26-2-24

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]